Cantona Byggesystem er registreret i Nordisk Miljømærkning byggevaredatabase for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Vi lever i et klima med en luftfugtighed på 100% i flere måneder om året, det er derfor vigtig at konstruktionen indeholder mindst mulige organiske og fugtsugende materialer, sådan der ikke dannes grobund for skimmelsvamp.

Cantona Byggesystem er født til at der kan bygges året rundt i al slags vejr uden fugt problemer. Cantona Byggesystem er vind, vand og damptæt.

En traditionel facadekonstruktion ender nemt i en vægtykkelse fra 45 til 55 cm for at opfylde BR2018 og det kan derfor være svært at overskue de reelle indvendige kvadratmeter, da boligkvadratmetrene i Danmark er opgivet efter udvendige mål på bygningen.

Med Cantona Byggesystem kan BR2018 opfyldes med en facadekonstruktion på 25 cm grundet den lave u-værdi, det betyder i gennemsnit 10% mere beboelse eller et ekstra værelse på 10 m2 i en 100 m2 bolig.

Cantona Byggesystem anvender en brandhæmmende isolering som udgør 80% af den samlet vægtykkelse, denne isolering er ekstrem bæredygtig, faktisk er Co2- udledningen 58 gange mindre end trykfast stenuld og PUR isolering.

Så hvis man har fokus på rigtig bæredygtighed er Cantona Byggesystem klart det rigtige valg (se evt. mere i vores brochure).

Brandmodstanden er testet og godkendt til REI60, som betyder at elementet er testet i fuldskala med et lastetryk på 1.500 kg. pr. løbende meter og brand i 60 min, hvorefter elementet stadig står intakt uden sammenbrud.

Råelementet/Isoleringskernen er B, s1-d0 som betyder at vores byggesystem må anvendes i en byggehøjde på 22 meter til øverste dæk grundet den lave røgudvikling, ydermere er alle overflader brandgodkendt k1-10 fra 8 mm tykkelse.

Elementet består udelukkende af kendte produkter, som har været anvendt i byggebranchen de sidste 30-50 år og sammensat til et bæredygtig Cantona Byggesystem.

Cantona Byggesystem er patentanmeldt.

Cantona Wall

Cantona Re-Wall

Cantona Helvæg

Cantona Floor

Cantona Roof